Skal du have udfærdiget en "Generel Helbredsattest (LÆ265)" eller "Rehabiliterings attest (LÆ145)", beder vi dig udskrive nedenstående skema og forsøge at besvare spørgsmålene inden du kommer ind til læge  

 

Spørgeskema